Calote Orkan

Orkan-Trapez

Calotă din aluminiu pentru profile trapezoidale

Calote Orkan

Pentru profile trapezoidale
Orkan-Welle

Calotă din aluminiu pentru profile ondulate

Calote Orkan

Pentru plăci ondulate