1. Acasă
  2. Sustainability
  3. Our objectives and projects

Objectives and projects

Gândește sustenabil Obiective și proiecte nr. 1

Fidel motto-ului de a gândi sustenabil, EJOT implementează structuri care pun în practică acest principiu călăuzitor.

Participarea angajaților:
EJOT are încredere în ideile angajaților săi: începând cu 2023, EJOT va introduce participarea capitalului angajaților în legătură cu obiectivul neutralității climatice. Angajații din întreaga lume pot contribui cu ideile creative pentru a reduce emisiile de CO2e iar în funcție de economiile de CO2e realizate, vor participa la capital și, astfel, și la succesul financiar al companiei prin drepturi de participare la profit, o formă de participare a capitalului fără drept de vot. Contribuțiile financiare sunt investite exclusiv în proiecte durabile de reducere a emisiilor de CO2e. Angajații sunt, de asemenea, implicați în proiecte naționale și internaționale de reîmpădurire, de exemplu în locațiile din Wittgenstein și Marea Britanie.
Instrument de comunicare Greenhouse Gas Protocol:
Un comitet internațional de conducere a fost înființat pentru a implementa strategia de sustenabilitate în toate domeniile companiei. Progresul în reducerea valorilor de emisie este urmărit sistematic în cadrul acestui comitet prin intermediul cifrelor-cheie și al obiectivelor. Deja din 2013, EJOT publică în mod transparent toate emisiile de CO2e cauzate direct și indirect de activitățile companiei într-un raport Corporate Carbon Footprint, conform standardelor protocolului internațional privind gazele cu efect de seră. Amprenta de carbon EJOT este măsurată în funcție de cele trei surse de emisie, așa-numitele “scopes”: Scope 1 - emisiile includ eliberarea de gaze dăunătoare climei în companie, de exemplu din sistemele de încălzire sau din parcul propriu de vehicule. Emisiile din Scope 2 iau în considerare energia pe care compania o obține din surse externe - în primul rând energie electrică și termoficare. Scope 3 cuprinde toate celelalte emisii cauzate de activitățile companiei, de exemplu la furnizori sau consumatori finali.
Dezvoltarea produselor ecologice:
Un alt punct de plecare către un mod mai ecologic de a face afaceri este dezvoltarea și cercetarea materialelor plastice alternative. Ca parte a acestuia, am lansat două proiecte care se concentrează pe utilizarea materialelor plastice alternative:
Primul nostru proiect evidențiază utilizarea așa-numitelor reciclate, adică materiale compuse în procese 100% de reciclare. Este deosebit de important aici ca proprietățile materialului să fie garantate permanent pentru a asigura calitatea și performanța constantă a produsului.
Produsele sunt deja utilizate pe piețele locale pentru a evalua aplicabilitatea lor practică. Pe baza cunoștințelor dobândite aici, pot fi derivate aplicații suplimentare.
Al doilea proiect se referă la bio-polimeri, compuși 100% din bio-polietilenă durabilă. Aceasta poate fi obținută, de exemplu, din alcoolul organic din trestia de zahăr. Avantajele acestui material de bază sunt evidente, deoarece materialele plastice bio sunt formate din materii prime regenerabile. Structura chimică a acestor materiale plastice nu diferă semnificativ de cele obținute din petrol.
Acest proiect se află în prezent într-o fază de testare.

Economia circulară la EJOT:
În calitate de lider tehnologic, EJOT aduce deja contribuții importante la economia circulară și la economisirea energiei prin varietatea sa de produse în numeroase domenii: exemple pot fi găsite în produse pentru izolație termică, electromobilitate, construcția caroseriei auto sau tehnologia solară.
 
EJOT Iso-Bar ECO
EJOT-TEC-CENTER_AUSSENPERSPEKTIVE-20210517.png

3.    Aprovizionarea cu energie verde

Extinderea energiilor regenerabile:
Pentru a atinge obiectivul ambițios de neutralitate climatică până în 2035, EJOT se concentrează, printre altele, pe evitarea emisiilor prin instalarea de sisteme fotovoltaice pentru utilizarea energiei solare, convertirea parcului propriu de vehicule al companiei la mobilitatea electrică și promovarea închirierii de biciclete electrice angajaților. Prin achiziționarea de energie electrică din surse regenerabile, EJOT arată un vot clar pentru protecția mediului.

Achiziționarea de „electricitate verde”:
Începând din 2025, EJOT va achiziționa exclusiv „energie verde” la nivel mondial - pionierii grupului, EJOT Austria și EJOT Polonia, cumpără deja energie electrică din surse regenerabile de energie de ani de zile. În plus, se preconizează atingerea unei cote de energie electrică proprie de până la 10% până în 2030 pentru toate clădirile EJOT prin surse regenerabile. Noua clădire de la locația EJOT Turcia va atinge direct această cotă cu un sistem fotovoltaic de 2.000 kWp. EJOT Franța începe un proiect de parteneriat energetic alături de companiile învecinate și cu municipalitatea Villè. Electricitatea produsă în mod durabil va fi comercializată la nivel regional. Nimeni nu este exclus și fiecare își poate aduce contribuția la tranziția energetică.

2.    Devenind mai eficient

ISO 50001 / programe de eficiență energetică:
EJOT Polonia a demonstrat de mult timp că energia poate fi economisită cu un sistem instalat de măsurare a energiei și unul de control al clădirii iar în același timp, utilizarea matrițelor de injecție a fost din nou optimizată.
La EJOT China, căldura este generată din energie geotermală cu o pompă de căldură. În Finlanda, la EJOT SORMAT folosim o încălzire centrală pe peleți. Cu proiectele noastre la nivel mondial pentru protecția climei, vom atinge împreună obiectivul neutralității climatice din 2035.

Clădire eficientă:
În activitățile sale de construcții, EJOT se concentrează din ce în ce mai mult pe neutralitatea climatică, cum ar fi construcția noului TecCenter din Bad Laasphe. Inovatorul TecCenter va avea „caracter de casă pasivă”: ecologizare de fațadă, fotovoltaie, energie geotermală cu pompă de căldură, coloane de încărcare pentru mobilitatea electrică în fața clădirii - TecCenter îndeplinește astfel cerințele de finanțare KfW pentru neutralitatea CO₂e a afacerilor.
Branchenbild_E-Mobility.png