Complaints and whistleblower procedure

EJOT este deschis așa-numiților avertizori și procedează în conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind denunțătorii (Directiva UE 2019/1937 din 26.11.2019 pentru protecția persoanelor care raportează încălcări ale legislației Uniunii), precum și cu Legea germană privind protecția avertizorilor. (Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)).

De asemenea, EJOT se angajează să respecte drepturile omului și mediul și să își asume responsabilitatea pentru propriul lanț de aprovizionare și valoare.

Persoana centrală de contact de la EJOT pentru indicații și reclamații cu privire la cele menționate mai sus este Winfried Schwarz, care este, de asemenea, Chief Compliance Officer și Reprezentant pentru drepturile omului al EJOT. Este avocat independent și nu este supus instrucțiunilor conducerii EJOT. El raportează direct partenerului de conducere al Grupului EJOT. Domnul Schwarz poate fi contactat telefonic la +49 163 5290 860 și prin e-mail la compliance@ejot.com. Această adresă de e-mail este atribuită exclusiv domnului Schwarz și nu poate fi vizualizată de terți.

Dacă doriți să rămâneți anonim pentru domnul Schwarz, îi puteți scrie anonim la adresa de e-mail de mai sus sau prin poștă la următoarea adresă:

Private/Confidential
Mr. Winfried Schwarz
EJOT Holding GmbH & Co. KG
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg, Germany

Acesta este biroul de raportare intern în sensul secțiunii 12 HinSchG, care este ocupat de o persoană externă. Denunțătorii pot contacta și un birou extern de raportare, de ex. Oficiul Federal German pentru Justiție (Secțiunea 19 HinSchG) sau Oficiul Federal German pentru Cartel (Secțiunea 22 HinSchG).

Este posibilă raportarea încălcării drepturilor omului sau a obligațiilor de mediu, alte încălcări ale legii și încălcări ale regulamentelor interne ale EJOT, precum și doar singura suspiciune de posibile încălcări și/sau riscuri.

Pentru detalii despre procedura de reclamație – în special procedura ulterioară după primirea plângerii dumneavoastră – vă rugăm să consultați Regulamentul de procedură al EJOT pentru reclamații referitoare la Legea germană privind lanțul de aprovizionare (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)).

EJOT Complaints Procedure Rules