Angajat în prezent și în viitor

Schimbarea climatului- o problemă globală  

Trăim deja o criză climatică globală, provocată de om. Chiar și limitarea încălzirii globale la semnificativ mai puțin de 2 grade, de preferință 1,5 grade Celsius până în 2100, convenită în Acordul de la Paris privind clima din 2015, nu poate ascunde acest lucru. Între timp, experții în climă dezbat în mod controversat dacă obiectivul de 1,5 grade este realizabil. Experții de la Grupul Interguvernamental în Domeniul Schimbării Climei (IPCC) consideră că există încă șanse pentru a atinge acest obiectiv. Dar numai dacă toate țările iau măsuri radicale acum. Pentru a realiza acest lucru, emisiile de CO2e trebuie reduse semnificativ înainte de 2030 și să fie la zero din 2050. Valurile de căldură, secetele, ploile abundente cu inundații și topirea ghețarilor au ajuns de mult la noi. Atât viața vegetală, cât și cea animală sunt dezechilibrate de condițiile meteorologice extreme. Putem vedea consecințele de exemplu, în lanțurile muntoase joase germane cu distrugerea arboretelor de molid de către gândacul de scoarță. Mesajul este puternic.

În Germania, există planuri de reducere la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, prin utilizarea energiei solare, eliminarea treptată a cărbunelui și schimbarea durabilă a clădirilor, transportului și agriculturii. Dar până acum, Germania nu a îndeplinit obiectivele sale: obiectivul de a reduce cu 40 la sută emisiile de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990, care de fapt a fost stabilit pentru 2020, nu a fost atins nici în 2021. Industria și mediul de afaceri sunt, de asemenea, chemate să dezvolte și să implementeze măsuri de protecție a climei. Fiecare individ este chemat să devină activ și să ia măsuri acum.

EJOT devine neutru din punct de vedere climatic 

Grupul EJOT dorește să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2035 și să își reducă emisiile de CO2e de la cele 188.400 de tone din prezent la zero. Un obiectiv ambițios pe care compania de familie și l-a stabilit în anul aniversar de 100 de ani. Mesajul clar este că evitarea are prioritate față de reducere și compensare. Necesitatea de a acționa nu se datorează doar cerințelor în creștere ale clienților și legiutorilor, ci și în special responsabilității noastre față de angajații noștri și generațiile viitoare.
La intervale regulate, locațiile noastre sunt verificate în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001. Pe lângă îmbunătățirea continuă a sistemului, accentul se pune și pe creșterea gradului de conștientizare a angajaților noștri față de mediu.

În 2013 am implementat un sistem de management energetic conform ISO 50001. Prin numeroase investiții în proiecte de economisire a energiei în locațiile noastre am reușit să economisim resurse valoroase.
Entwicklung CO2e-Emissionen der Gruppe.png

Strategia de sustenabilitate EJOT 

Grupul EJOT dorește să facă față în mod activ provocărilor cauzate de schimbările climatice, să coordoneze și să avanseze evoluțiile din grupul de companii cu obiective strategice și principii directoare. Pentru a putea acționa în contextul global al dezvoltării durabile, EJOT se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Pentru compania care operează la nivel global, următoarele obiective reprezintă subiecte primordiale.  

Sursă: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Access date: 06.07.22

Aceste obiective de dezvoltare durabilă permit grupului de companii să dezvolte linii directoare sistematice pentru atingerea obiectivelor. În conformitate cu acestea, EJOT a conceput trei categorii de sustenabilitate în cadrul cărora poate fi definită orice activitate pentru a atinge neutralitatea carbonului în 2035:
  • Gândirea sustenabilă
  • Creșterea eficienței
  • Furnizarea de energie verde

 
Sustainable Development Goals.png
Source: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Date retrieved: 06.07.22

Produsele EJOT ajută la economisirea energiei și la protecția mediului 

Îmbunătățirea continuă a proceselor de producție este atât un factor economic, cât și unul de mediu. Nu doar în dezvoltarea produselor, ci și în producție încercăm să reducem constant impactul asupra mediului și astfel să asigurăm continuu protecția mediului.
Produsele noastre ne ajută să realizăm aceste obiective, deoarece șuruburile sunt practic produse detașabile și, prin urmare, reciclabile. Folosind produse inovatoare, grosimile tablei pot fi reduse. Acest lucru este deosebit de important în construcția de automobile, deoarece nu numai că se economisesc materii prime, dar construcția ușoară este și un mijloc foarte eficient de reducere a consumului de combustibil. Pentru prima dată în 2019, am determinat un impact general asupra mediului pentru compușii noștri nedetașabili.
EJOT este, de asemenea, un pionier în industria construcțiilor. Pe de o parte, produsele noastre sunt folosite pentru a fixa sisteme de energie regenerabilă precum cea fotovoltaică, iar pe de altă parte, ancorele noastre ajută la izolarea termică a clădirilor. Declarația noastră de mediu a produsului (EPD) pentru elementele de fixare, sistemele de substructură și șuruburile de construcție cu filet este dezvoltată și actualizată continuu.

O cale comună începe! 

EJOT merge pe drumul către neutralitatea climatică. O sarcină responsabilă pentru viitor, care nu poate fi rezolvată singură. Acest lucru este arătat în mod clar de distribuția tuturor emisiilor de CO2e la EJOT. Cu peste 77%, Scope 3 la EJOT ocupă la nivel mondial cea mai mare și, în același timp, cea mai dificilă pondere. Dificultatea există deoarece nu există nicio influență directă din partea EJOT. Aici furnizorii și prestatorii noștri de servicii sunt rugați să își reducă cota de emisii de CO2e. Susținem utilizarea de oțel verde sau granulat verde, precum și un lanț logistic fără CO2. Numai printr-un efort comun al tuturor părților implicate în lanțul de aprovizionare se poate obține o neutralitate climatică la EJOT începând cu 2035.
Nu ezita, alătură-te nouă. Să ne modelăm viitorul împreună!

Politica de sustenabilitate și de calitate a EJOT

Anteil Scope.png

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group

Our Corporate Carbon Footprint

The CCF Report serves to transparently reflect our economic and ecological performance. 


More information

Customer

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


More information

Our objectives and projects

Information about our strategic objectives, EJOgreen projects and key figures.


More information

Supplier

Collaborative partnerships with suppliers are essential for EJOT's success.


More information