Angajat în prezent și în viitor

Protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor se numără printre cele mai importante proiecte viitoare. Termenul "sustenabilitate" provine din industria forestieră care descrie că cantitatea de lemn eliminată trebuie să poată să  re-crească. Astăzi termenul este folosit mult mai complex și descrie că responsabilitatea economică, ecologică și socială trebuie luate în considerare împreună.
Succesul pe termen lung este posibil numai într-un mediu sănătos și în societate. Îmbunătățirea continuă a proceselor de producție este o chestiune economică și de importanță ecologică. Căile scurte de transport, procesele inovatoare de producție și renovarea eficientă a clădirilor noastre din punct de vedere energetic sunt doar câteva exemple pentru aspectele economice cu efecte directe asupra mediului. În dezvoltarea de produse, precum și în producție, încercăm să menținem efectele dăunătoare asupra mediului și să îmbunătățim continuu protecția mediului.

Politica de sustenabilitate și de calitate a EJOT

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group

Our Corporate Carbon Footprint

The CCF Report serves to transparently reflect our economic and ecological performance. 


More information

Customer

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


More information

Our objectives and projects

Information about our strategic objectives, EJOgreen projects and key figures.


More information

Supplier

Collaborative partnerships with suppliers are essential for EJOT's success.


More information