Talere/ Ancore pentru acoperișuri plane

EcoTek 50

Pentru utilizare în combinaţie cu şuruburile EJOT Dabo

HTV 70 RU

Pentru a asigura membranele de acoperire

Profilul acoperișului plat FP

Pentru a fixa membrana de acoperiș la substructuri

HTV 82/40

Pentru utilizare în combinaţie cu şuruburile EJOT Dabo

HTV 82/40 TK

Pentru utilizare în combinaţie cu şuruburile EJOT Dabo

HTV 82/40 F

Pentru utilizare în combinaţie cu şuruburile EJOT Dabo

HTV 40 RU

Pentru utilizare în combinaţie cu şuruburile EJOT Dabo

FDD Plus

Pentru izolarea acoperişurilor cu două pante

HTK 2G - 50

Reducerea efectului de punte termică

HTK-M

Pentru şuruburile Dabo cu cap înecat şi cu locaş